PROMOTIELES   (EXAMEN)  16 T/M 20 DECEMBER 2019

De promotielessen vinden plaats van maandag 16 t/m vrijdag 20 december. Dit gebeurt in de reguliere lestijd.
De benodigde inschrijfformulieren worden vanaf vrijdag 29 november uitgereikt aan het einde van de les aan de hiervoor in aanmerking komende leerlingen.
Deze brieven dienen uiterlijk te worden ingeleverd op vrijdag 13 december.

Het wisselen van dag kan enkel na schriftelijk overleg.


Ouders, verzorgers, familie en vrienden zijn van harte welkom om een kijkje te nemen.
Het is toegestaan om foto & filmopnames te maken. Aan deze beelden kunnen geen rechten ontleend worden.
Houdt u rekening met de geldende privacy regels?

Denkt u er aan om het inschrijfformulier in te vullen ook weer in te leveren!
Mocht u niet akkoord gaan met de machtiging dan kan de betaling ook bij inlevering van het formulier in een afgesloten envelop met hierop de afzender.


DOWNLOAD INSCHRIJFFORMULIER PROMOTIELES

Mocht u het inschrijfformulier zijn kwijtgeraakt dan is hieronder een exemplaar te downloaden.
Kies hiervoor het formulier van de reguliere lesdag.