JUDO BOND NEDERLAND

Sportschool IKIGAI is aangesloten bij de 

JUDO BOND NEDERLAND

JBN Lidnummer:   D 6 T C 3 8 9

Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden & districtsactiviteiten dient een lidmaatschap bij de Judo Bond Nederland (JBN) aangevraagd te worden. Dit lidmaatschap staat los van uw lidmaatschap bij Sportschool Ikigai. De JBN organiseert wedstrijden en activiteiten niet alleen binnen het district ZN, maar door geheel Nederland. De JBN verzorgt ook opleidingen tot judo-/jiu-jitsuleraar, scheidsrechter of katajudge en houdt de leden enthousiast, op niveau en bij de tijd. Mocht je de droom of ambitie hebben om olympisch kampioen te worden dan kun je niet zonder een JBN-lidmaatschap. De JBN is aangesloten bij de sportkoepel NOC*NSF.

Uw lidmaatschap bij de JBN dient u zelf te beëindigen.
Houdt u hierbij rekening met andere opzegtermijnen dan bij Sportschool Ikigai!
Wilt u weten hoe? Bekijk dan onderstaande tekst.

Voor aanmelden & meer informatie over het JBN-lidmaatschap:  klik hier.
Of klik hier voor alle informatie & activiteiten in district Zuid-Nederland.

JBN KEURMERK

Sportschool IKIGAI is in het bezit van het JBN keurmerk.
Hiermee wordt de kwaliteit van de lessen gewaarborgd.
Meer over het JBN keurmerk vindt u hier.

ACHTERZIJDE BRIEF JBN LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap JBN beëindigen

Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.
De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid indien de opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.
Na opzegging ontvang je een schriftelijke bevestiging per post van de afmelding op het bij ons bekende adres.
Jouw lidmaatschap van de bond staat los van het lidmaatschap van de sportschool of vereniging en wordt niet automatisch door de sportschool of vereniging beëindigd.


Om je lidmaatschap op te zeggen dien je in te loggen in jouw persoonlijke MijnJBN profiel.