#Acties ...

Er vinden weer lessen Schooljudo plaats in Etten-Leur  &  Bergen op Zoom (t/m 30 april).
Wissel de actiecode die op de coupon staat hier in.
De coupons worden uitgereikt tijdens de laatste lessen.