PROEFLES

Indien een proefles tijdig is aangekondigd wordt voor een judopak gezorgd dat u/uw kind deze les kan aantrekken in bruikleen.
Aan het einde van de proefles wordt dit ingeleverd, evalueren we de kennismaking en spreken we eventuele vervolgstappen af.

Tijdens de proefles leer je de beginselen van de sport.
Elke les start met een warming-up. Daarna volgt een kern waarbij je iets leert en vervolgens probeert toe te passen of te verbeteren.
Vaak wordt er ook gestoeid, dit is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Soms doen we dit in een spelvorm, maar ook aan de hand van "randori".
Bij zowel het spel als bij een randori gaat het nooit om het winnen, maar om bepaalde vaardigheden eigen te maken.
Dit vraagt om een goede samenwerking met één of meerdere judomaatjes.

Naast motorische vaardigheden leer je tijdens de les ook over belangrijke kernwaarden:
- vertrouwen
- respect
- samenwerken
- discipline
- weerbaarheid
- beheersing
- plezier

Ben je geïnteresseerd?
Klik dan op onderstaande button om een afspraak te maken.