BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Wanneer men het lidmaatschap in de loop van een betalingstermijn beëindigd blijft men toch contributie voor die periode verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap is met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor de nieuwe incasso-periode en is alleen SCHRIFTELIJK of DIGITAAL mogelijk met het daarvoor bestemde formulier. 

CONTRIBUTIE STOPZETTEN MET INGANG VAN LAATSTE UITSCHRIJF DATUM
1e kwartaal (1 januari t/m 31 maart) uitschrijven vóór 1 december
2e kwartaal (1 april t/m 30 juni) uitschrijven vóór 1 maart
3e kwartaal (1 juli t/m 30 september) uitschrijven vóór 1 juni
4e kwartaal (1 oktober t/m 31 december) uitschrijven vóór 1 september

De machtiging van de incasso vervalt enkel en alleen bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap zoals hierboven beschreven.

UITSCHRIJFFORMULIER
* Indien de afmelding ná de uiterlijke datum van afmelding bij ons binnenkomt blijft men de contributie voor de gehele volgende periode verschuldigd.

Het lidmaatschap van de JBN staat los van het lidmaatschap van SPORTSCHOOL IKIGAI. Lidmaatschapsperioden bij de JBN lopen in het algemeen niet gelijk met die van Sportschool IKIGAI. De beëindiging van het lidmaatschap van de JBN is een
verantwoordelijkheid van de leden of de ouders van jeugdleden zelf.

* De automatische incasso wordt ingetrokken, na ontvangst van dit formulier en eventuele openstaande bedragen door ons zijn ontvangen. Dit formulier afgeven of per e-mail verzenden naar onderstaand e-mailadres.