AANGEPAST JUDO  (A-Judo)

Wat is A-Judo?
Aangepast judo is uitermate geschikt voor kinderen en volwassen met een functionele of verstandelijke beperking. Meer nog dan bij het regulier judo staan respect en samenwerken centraal. Je houdt rekening met elkaars mogelijkheden en beperkingen: op en naast de judomat. Ofwel judo (de zachte weg) in de breedste betekenis.

Bij aangepast judo past de judovorm zich aan op de mogelijkheden van de beoefenaar. Is een judoka bijvoorbeeld slecht ter been? Geen probleem, dan verplaatst het judo zich naar de grond. De vele diverse technieken bieden voldoende mogelijkheden en flexibiliteit, waardoor judo zich gemakkelijk aanpast. 
Net als reguliere judoka’s leggen beoefenaars van het aangepast judo een examen af om een volgende band (kyugraad) of dangraad te behalen. Ze demonstreren hun vaardigheden aan de judoleraar of aan een examencommissie die het aangepast examen beoordeelt. Hierbij zijn de technieken desgewenst aangepast op wat de judoka wel kan.

Hieronder een promotiefilmpje van de JBN met collega Cees van Delft.

Uniek sporten is een online sportcommunity voor aangepast sporten, welke gedreven wordt door het doel om de vraag en aanbod van gehandicaptensport in kaart te brengen. Mensen met een handicap kunnen via Uniek Sporten geholpen worden om een geschikte sport te vinden in eigen regio.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken.