Aangepast Judo - Roosendaal

Locatie:
Gymzaal Mytylschool Roosendaal
Gezellelaan 13
4707 CC  Roosendaal

Lestijd:
- woensdag 12:45-13:30 uur > beginners

Uniek sporten is een online sportcommunity voor aangepast sporten, welke gedreven wordt door het doel om de vraag en aanbod van gehandicaptensport in kaart te brengen. Mensen met een handicap kunnen via Uniek Sporten geholpen worden om een geschikte sport te vinden in eigen regio.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken.