BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Wanneer men het lidmaatschap in de loop van een betalingstermijn beëindigd blijft men toch contributie voor die periode verschuldigd.
Opzegging van het lidmaatschap is met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor de nieuwe incasso-periode
en is alleen SCHRIFTELIJK of DIGITAAL mogelijk met het daarvoor bestemde formulier.

Het 'uitschrijfformulier' kunt u hieronder vinden.


CONTRIBUTIE PERIODE   &   LAATSTE UITSCHRIJF DATUM
Stoppen na afloop van het 1e kwartaal (1 januari t/m 31 maart)  >  uitschrijven vóór 28 februari 2019
Stoppen na afloop van het 2e kwartaal (1 april t/m 30 juni)  >  uitschrijven vóór 31 mei 2019
Stoppen na afloop van het 3e kwartaal (1 juli t/m 30 september)  >  uitschrijven vóór 31 augustus 2019
Stoppen na afloop van het 4e kwartaal (1 oktober t/m 31 december)  >  uitschrijven vóór 30 september 2019

De machtiging van de incasso vervalt enkel en alleen bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap zoals hierboven beschreven.

UITSCHRIJFFORMULIER

* Indien de afmelding ná de uiterlijke datum van afmelding bij ons binnenkomt blijft men de contributie voor de gehele volgende periode verschuldigd.

Het lidmaatschap van de JBN staat los van het lidmaatschap van SPORTSCHOOL IKIGAI. Lidmaatschapsperioden bij de JBN lopen in het algemeen niet gelijk met die van Sportschool IKIGAI. De beëindiging van het lidmaatschap van de JBN is een
verantwoordelijkheid van de leden of de ouders van jeugdleden zelf.

* De automatische incasso wordt ingetrokken, na ontvangst van dit formulier en eventuele openstaande bedragen door ons zijn ontvangen. Dit formulier afgeven of per e-mail verzenden naar onderstaand e-mailadres.

Uitschrijfformulier_versie_2018-06-19
Word – 96.5 KB 165 downloads
Uitschrijfformulier_versie_2018-06-19
PDF – 85.1 KB 119 downloads