PROMOTIELES   (EXAMEN)  24 T/M 28 JUNI 2019

De promotielessen vinden plaats van maandag 24 t/m vrijdag 28 juni. Dit gebeurt in de reguliere lestijd.
De benodigde inschrijfformulieren worden vanaf vrijdag 31 mei uitgereikt aan het einde van de les aan de hiervoor in aanmerking komende leerlingen.
Deze brieven dienen uiterlijk te worden ingeleverd op vrijdag 21 juni.

Het wisselen van dag kan enkel na schriftelijk overleg.


Ouders, verzorgers, familie en vrienden zijn van harte welkom om een kijkje te nemen.
Het is toegestaan om foto & filmopnames te maken. Aan deze beelden kunnen geen rechten ontleend worden.
Houdt u rekening met de geldende privacy regels?

Denkt u er aan om het inschrijfformulier in te vullen ook weer in te leveren!
Mocht u niet akkoord gaan met de machtiging dan kan de betaling ook bij inlevering van het formulier in een afgesloten envelop met hierop de afzender.


DOWNLOAD INSCHRIJFFORMULIER PROMOTIELES

Mocht u het inschrijfformulier zijn kwijtgeraakt dan is hieronder een exemplaar te downloaden.
Kies hiervoor het formulier van de reguliere lesdag.

Maandag 24 JUNI
PDF – 322.7 KB 27 downloads
Dinsdag 25 JUNI
PDF – 326.9 KB 23 downloads
Woensdag 26 JUNI
PDF – 324.7 KB 29 downloads
Donderdag 27 JUNI
PDF – 325.7 KB 23 downloads
Vrijdag 28 JUNI
PDF – 393.2 KB 22 downloads