OCTOPUS JUDO:
Woensdag 23 + 30 oktober & 6 november (17:45-18:45 uur)

Middels onderstaand formulier kunt u uw kind aanmelden voor de proeflessen van de hierboven genoemde data.
Het gaat om drie 'proeflessen' JUDO van een uur in de gymzaal aan de Zuiderdreef 320.
U kunt de gymzaal bereiken door naar binnen te gaan via de ingang van SDW & BSO 't Spilhonk.