Judo, de kernwaarden

"The Great Eight" is een campagne waarmee de IJF wereldwijd de kernwaarden van judo deelt.
Deze acht waarden vind je hieronder.

Moed / Courage
Beleefdheid (Courtesy / Politeness)
Eer (Honour)
Zelfbeheersing (Self control)
Oprechtheid (Sincerity)
Vriendschap (Friendship)
Bescheidenheid (Modesty)
Respect (Respect)

JUDO - Values for life

Courage / Moed

Courtesy or Politeness / Beleefdheid

Honour / Eer

Self control / Zelfbeheersing

Sincerity / Oprechtheid

Friendship / Vriendschap

Modesty / Bescheidenheid

Respect / Respect